Menu
  • (023) 737 06 53
  • 06 43 67 82 41

inspired by nature
inspired by light
inspired by life
building for people.

Inner ontwerpt gebouwen en interieurs met een natuurlijk karakter. Gebouwen die naadloos aansluiten op de (stedelijke) omgeving en op zijn gebruikers. De locatie is de context en de mens staat centraal. Er is bijzondere aandacht voor het welzijn en comfort van de gebruiker. Inner werkt samen met opdrachtgevers, vanuit negen aandachtsvelden, aan een optimale leef-, leer- en werkomgeving:

1. natuurverbonden ontwerpen

De natuur is inspiratiebron voor de ontwerpen van Inner. Structuren en vormen worden gekozen met de natuur als raadgeefster. Ontwerpen zijn gericht op het gebruik van natuurlijk daglicht. De menselijke schaal wordt voelbaar gemaakt. En binnen en buiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2. gezond en duurzaam bouwen

Het toepassen van gezonde ecologische bouwmaterialen en constructies verhoogt de vitaliteit van het gebouw. Voor een gezonde energiehuishouding gebruikt Inner een combinatie van low-tech en high-tech duurzame oplossingen. Inner streeft naar onderhoudsarme gebouwen waarvan de hoogwaardige materialen de invloed van de tijd goed doorstaan.

3. daglichtkwaliteit ontwerpen

Daglicht is van grote invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Een vakkundige optimalisatie van daglichtkwaliteit in het gebouw is belangrijk. Zorggebouw De groene Smaragd is ontworpen vanuit dit uitgangspunt. Gebruikers kunnen op verschillende manieren van het natuurlijke daglicht profiteren.  

4. gebruiksvriendelijke gebouwen ontwerpen

In een gebruiksvriendelijk gebouw zijn alle logistieke lijnen op elkaar afgestemd. Alle praktische facetten van het dagelijkse gebruik zijn geïntegreerd in gebouw, interieur en meubels. De gebruiker voelt zich thuis in zijn eigen domein.

5. zintuigvriendelijke interieurs

Gebruikers willen sfeervolle ruimten die zij trefzeker kunnen gebruiken. Goede oriëntatie- en herkenningsprincipes kunnen mensen helpen om zich ‘veilig’ te voelen. Inner ontwerpt met haar kennis van zintuigen belevingsgerichte interieurs voor de zorg en andere partijen. Kennis van daglichtkwaliteit, kleurresonantie, verlichtingsharmonie, geluidoptimalisatie, leesbare ruimte en intuïtieve ruimteherkenning wordt in ieder ontwerp toegepast. Dit vergroot het comfort voor gebruikers. 

6. open communicatie

Inner luistert, loopt mee in de praktijk en ontwerpt in een open proces samen met opdrachtgever en gebruiker. Intensief overleg legt de ware aard van de opgave bloot. Maquettes, schetsen en tekeningen maken het ontwerp visueel en bespreekbaar zodat een gedragen voorstel ontstaat.

7. cijfermatige aanpak

Met oog voor betaalbaarheid gebruikt Inner systematische bouwmethoden. We spelen met repetitie en herhaling. We zoeken voortdurend naar eenvoud en maximale kwaliteit. Een analyse van het programma van eisen legt de basis voor het ontwerp. Rekenen en tekenen gaan hand in hand. In iedere fase maken we een begroting en een fasedocument.

8. technisch uitzoeken

Voor de detaillering werkt Inner samen met bouwers en makers. Details worden in een vroeg stadium samen met specialisten en marktpartijen ontwikkeld. Inner houdt zich intensief bezig met de uitvoering en bezoekt regelmatig de bouwplaats. Praktijk en tekentafel staan dicht naast elkaar.

9. aandacht voor details

‘The difference between something good and something great is attention to the detail.’ 

Projectoverzicht